Klient: O2 Arena
Autor: Ing. arch. Jiří Kapusta, Ateliér Artline
Rok: 2020
Foto: BOCA Group

Asi nejznámější sportovní hala v České republice - O2 Arena - byla zprovozněna v roce 2004 a její maximální návštěvnická kapacita je 20 000 lidí. Jde tedy o obrovské prostory, které pochopitelně po letech provozu vyžadují postupnou rekonstrukci.

BOCA se ujala výměny původní dlažby za modernější i odolnější povrch z litého terrazza.


Materiálově je terrazzo směs cementu, kamenné drtě a barviv, které se dohromady spojí v hmotu, jež se nalije na podklad a vytvoří finální podlahu. Kombinací různých barev drtě i pojiva vznikají neopakovatelné povrchy - ať už zbroušené dohladka a vyleštěné do vysokého lesku, nebo s hrubším nezbroušeným povrchem.

Příprava podkladu

Před samotnou instalací podlahy bylo potřeba důkladně připravit nesoudržný podklad - tedy nejen demontovat dosluhující dlažbu, ale také odbrousit zbytky lepidla, sanovat podklad a aplikovat na něj vyrovnávací vrstvu. Pak teprve bylo možné pustit se do samotné terrazzo podlahy.

Černobílá mozaika

Téměř 450 čtverečních metrů terraza je rozdělených na světlou a tmavou část, které jsou vzájemně oddělené zlatými ukončovacími profily - ty slouží nejen jako funkční, ale zároveň i jako designový prvek, který luxusní vzhled povrchu jemně doplňuje.

Pro větší efekt je do terrazza přidán vsyp ze zrcadlové drtě.

Ochrana okolních prostor

Protože prostory O2 Areny jsou kompletně zařízené, bylo nutné kvůli podlahářským pracem vytvořit všude protiprachové stěny a zdi s tapetami v blízkosti stavby ochránit nepropustnou fólií. Také jsme zajistili ochranu všech dveří a světel plus demontáž a zpětnou instalaci koberce a dřevěných soklů navazujících na nové podlahy.